Huis > Kennis > Inhoud
Het principe van parkeergeleidingssysteem
- Apr 11, 2018 -

Het principe is om eerst de voertuigdetector te gebruiken om de informatie over de bezetting van de parkeerplaats realtime te verkrijgen. De centrale controller geeft het displayscherm en de gidskaart weer in overeenstemming met de vooraf gedefinieerde parkeerstrategie en de gebruiker kan eenvoudig het voertuig parkeren op de parkeerplaats volgens de instructies. Parkeergeleidingssysteem is onderverdeeld in verschillende modules: parkeerdatadetectiemodule, centrale verwerkingsmodule, module voor informatierelease en informatiedisplaymodule. De kern van deze technologie is de detectie van parkeerruimten en logica.